Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov

Leždík, V., Mičian, M., Patek,M.

Rok vydania: 2016

Publikácia jednoduchou a zrozumiteľnou formou popisuje metodiku schvaľovania postupov zvárania kovových materiálov a plastov. Popisované sú tiež procesy schvaľovania pri vytváraní návarov, pri priváraní svorníkov, ako aj spájkovaní. 

Kniha je rozdelená na 13 kapitol, pričom každá sa zaoberá požiadavkami na možnosť schválenia postupu zvárania WPQR rôznych typov materiálov a rozličných technológií spájania. Kapitoly sú spracované formou praktických príkladov a popisujú reálne podmienky pri zváraní a skúšaní vzoriek a rozsah schválenia vypracovaného postupu zvárania. Rovnako sú uvádzané aj teoretické základy o zvariteľnosti materiálov popisovaných v danej kapitole, resp. špecifikách technológie spájania.

Zvaranie planovodnych a vodovodnych rur z plastovZváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov

Leždík, V., Mičian, M., Bohinský, J., Straško, J.

Rok vydania: 2009

Publikácia "Zváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov" je uceleným dielom, v ktorom sú prostredníctvom prezentácie výsledkov viacročných praktických skúseností autorov vysvetlené základné poznatky z materiálovej oblasti, oblasti technológie zvárania plastových rúr, skúšok zvarových spojov a spracovania, resp. schvaľovania postupov zvárania plastov...

Tvorba postupov zvaraniaTvorba postupov zvárania kovových materiálov

Leždík, V., Mičian, M., Škybraha, J., Bohinský, J.

Rok vydania: 2006

Publikácia Tvorba postupov zvárania kovových materiálov je uceleným dielom, v ktorom prezentáciou výsledkov viacročných praktických skúseností autorov je vysvetlený jeden zo spôsobov schvaľovania postupu zvárania pre konkrétny typ zvarového spoja zváranej konštrukcie plynového výmenníka.

Kniha je určená hlavne pracovníkom priemyslu, ktorí pôsobia v oblastiach technológii zvárania, predovšetkým začínajúcim inžinierom zvárania, ktorých jednou z činností je práve oblasť stanovovania zváracích postupov. Publikácia je koncipovaná tak, že je možné využiť ju s plnou mierou ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov technických univerzít v študijných programoch zameraných na zváranie a zváracie procesy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

 

Kontakt

Inštitút kvality a vzdelávania, spol. s.r.o. Ovčiarsko 148,
010 04 Ovčiarsko
IČO: 36 366 404
IČ DPH: SK2022193833
Mobil: +421 915 802 459 institut@mail.t-com.sk